หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:42:25

          วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง และคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

         ในการเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 156 คน และบุคลากรครู จำนวน 13 คน สำหรับการนำเสนอกิจกรรมทางสำนักได้นำเสนอเกี่ยวกับวีธีการจัดการเรียนการสอน การใช้ระบบสนับบสนุนการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอสื่อนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะครูและนักเรียนนักเรียนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)