หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมนโยบายขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมประชุมนโยบายขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:42:07

          วันที่ 11 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมนโยบายขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา QS World University Ranking ด้านเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและด้าน Impact ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)