หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( Tablet )
บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( Tablet )

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:41:47

          บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( Tablet ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันที่ 11 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ อาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)