หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้พรแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร ที่มาร่วมงานให้ครั้งนี้
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้พรแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร ที่มาร่วมงานให้ครั้งนี้

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:41:05

               11 เมษายน 2562 น. ผศ. ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้พรแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร ที่มาร่วมงานให้ครั้งนี้ ในโครงการส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ณ ลานสำนัก GE อาคาร 34


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th