หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-01 16:32:59

      เปิดรับสมัครบทความจำนวนจำกัด (100 บทความ) เพื่อนำเสนองานประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

โดยนักวิจัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งบทความและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ 

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท >> คลิกเข้าระบบ << 

  หัวข้อการเสนอผลงาน ได้แก่
    1.กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    2.กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
    3.กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    4.กลุ่มวิชาด้านภาษา
ผู้วิจัยที่ชำระเงินหลังวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เบอร์ติดต่อ 02-160-1265 ต่อ 301 หรือโทร 086-0826655