หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-01-14 14:00:56

               กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th