หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่อง สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน 20 มกราคม 2559
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่อง สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน 20 มกราคม 2559

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:32


“… อย่าหยุดเรียนรู้ อย่าหยุดหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ แต่จงตั้งคำถามและหาคำตอบสำหรับทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอ และตลอดชีวิต …”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่อง สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน 20 มกราคม 2559