หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Cultural Diversity "
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Cultural Diversity "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 15:26:04

           วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Cultural Diversity " เวลา 08.00 – 11.00 น. และเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th