หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “ศิลปะกับชีวิต” โดยอาจารย์ชลิต นาคพะวัน
“ศิลปะกับชีวิต” โดยอาจารย์ชลิต นาคพะวัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 18:16:07

          วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน  บรรยายหัวข้อ “ ศิลปะกับชีวิต”  เวลา 11.00 – 14.00  น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)