หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-09 15:22:22

               วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-Learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for ALL” ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านอีเลิร์นนิง และการพัฒนาโครงการ MOOCs ในการผลิตบทเรียนระบบออนไลน์ และผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนัก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th