หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการสอบวันแรกของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
บรรยากาศการสอบวันแรกของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:40:05

               บรรยากาศการสอบวันแรกของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th