หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 09 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 1
วันที่ 09 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:01

วันที่ 09 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตัวแทนจากอาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวาระในการพิจารณาผลคะแนนสอบกลางภาค 2/2560 และหารือการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น2 #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน