หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเเละการสืบค้น เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเเละการสืบค้น เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-01-14 15:33:13

               GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเเละการสืบค้น เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 9 ม.ค. 62

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th