หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง (9 มกราคม 2562)
บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง (9 มกราคม 2562)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-01 13:49:15

               บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง (9 มกราคม 2562) 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th