หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปีสวนสุนันทา
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-08 18:58:04

          วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมงานการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th