หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการกำหนดภาระงานและการบริหารงานของฝ่าย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการกำหนดภาระงานและการบริหารงานของฝ่าย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:05

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ จัดประชุมการกำหนดภาระงานและการบริหารงานของฝ่าย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 #GeneralEducation #สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนนัน