หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 8 มีนาคม 2561 บรรยายธรรม โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่กับการใช้ชีวิต ”
วันที่ 8 มีนาคม 2561 บรรยายธรรม โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่กับการใช้ชีวิต ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:09

วันที่ 8 มีนาคม 2561 บรรยายธรรม โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่กับการใช้ชีวิต ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน