หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:46


          เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "เน้นการอ่านหนังสือเป็นหลัก ติวเนื้อหากับเพื่อนในกลุ่ม ดู
PowerPoint และลองทาแบบฝึกหัด " นางสาวภัทสิตา ธรรมศิริรักษ์ (น้องทราย) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา