หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคัดเลือกบุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2562
ประชุมคัดเลือกบุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-11 15:50:01

               วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมคัดเลือกบุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th