หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ ”
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:33

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ ” เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน