หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > พรุ่งนี้ (8 มกราคม 2562) งดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย
พรุ่งนี้ (8 มกราคม 2562) งดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-01 13:50:28

               พรุ่งนี้ (8 มกราคม 2562) งดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th