หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุปรีย์ ทองเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ”
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุปรีย์ ทองเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:23

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุปรีย์ ทองเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์