หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการพัฒนาตน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร
วิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการพัฒนาตน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:39:19

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการพัฒนาตน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร มาให้ความรู้ในเรื่อง “การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต” พร้อมตัวอย่าเหตุการณต่างๆ ในปัจจุบันให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th