หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ดุลยสิทธิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เข้าใจตน คนดนตรี ”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ดุลยสิทธิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เข้าใจตน คนดนตรี ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:28

“การทำงานในสิ่งที่ชอบ และมีความสุข แบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน มีเป้าหมายและจินตนาการ นำไปสู่ความสำเร็จ ดึงศักยภาพที่มีและค้นหาตัวเองให้เจอ”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ดุลยสิทธิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เข้าใจตน คนดนตรี ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์