หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "บุพเพฯฟีเวอร์ จีอีสวนสุนันทา ร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี ๒๕๖๑"
"บุพเพฯฟีเวอร์ จีอีสวนสุนันทา ร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี ๒๕๖๑"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:01

"บุพเพฯฟีเวอร์ จีอีสวนสุนันทา ร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี ๒๕๖๑"

วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม เป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมือง เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอกจนอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา#จีอีสวนสุนันทาร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี

            


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)