หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน 2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 11:06:26

ผ่านเว็บไซต์: http://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/geexam-incomplete2-61สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)