หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-05 10:28:19

               วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th