หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุพิน กุลนิตย์ และคณะ
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุพิน กุลนิตย์ และคณะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:39:03

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุพิน กุลนิตย์ และคณะ มาให้ความรู้ในเรื่อง “หุ่นละครเล็กโจหลุยส์” พร้อมโชว์การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์และเรียนรู้ฝึกทักษะการเชิดหุ่นให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th