หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฑฒิดา รัตนศิลปากร
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฑฒิดา รัตนศิลปากร

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:38:46

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฑฒิดา รัตนศิลปากร (ครูปอ) มาให้ความรู้ในเรื่อง “ภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” พร้อมฝึกทักษะการสนทนา แต่งบทเพลงจากชีวิติประจำวันกับนักศึกษาในชั้นเรียน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th