หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “The truth : Big Bang in My Mind ”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “The truth : Big Bang in My Mind ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:52:19

"เมื่ออยู่กับวัยรุ่น วัยที่สตรองขนาดนี้ อาจารย์ผู้สอนก็ต้องสตรองไม่แพ้กัน ต้องเข้าถึงเด็กๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถให้คำปรึกษาได้ สอนให้เด็กสามารถเรียนรู้ และใช้ชีวิตได้มากกว่าการที่จะมีเพียงความรู้ในตำราอย่างเดียว"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “The truth : Big Bang in My Mind ” เวลา 08.00 - 11.00 น.และเวลา 14.00 -17.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม