หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > คู่มือนักศึกษา(ฉบับย่อ)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562
คู่มือนักศึกษา(ฉบับย่อ)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-13 11:44:34

               เข้าดูเอกสารได้ที่ >>http://online.anyflip.com/mqhk/awko/mobile/index.html

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th