หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย”
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:30

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)