หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังแห่งการอ่านเพื่อการเขียนงานอย่างสร้างสรรรค์ มุมมองจากศิลปินแห่งชาติ”
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังแห่งการอ่านเพื่อการเขียนงานอย่างสร้างสรรรค์ มุมมองจากศิลปินแห่งชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:56

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังแห่งการอ่านเพื่อการเขียนงานอย่างสร้างสรรรค์ มุมมองจากศิลปินแห่งชาติ ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)