หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศจัณฑา สีเหลืองสวัสดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศจัณฑา สีเหลืองสวัสดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:16

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศจัณฑา สีเหลืองสวัสดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)