หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:52:32

“ลาว ตั้งใจจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวการบริหารจัดการตามแบบไทย แต่คงไว้ด้วยสเน่ห์เฉพาะตัวตามแบบลาว เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ” เวลา เวลา 11.00 -14.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม