หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:29


ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2560

กำหนดการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment ) ที่ reg.ssru.ac.th

1. นักศึกษารหัส 53 - 58 ลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน
วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

2. นักศึกษารหัส 59 - 60 ลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน
วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2561

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ reg.ssru.ac.th
วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

2. ชำระเงินผ่านธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาตามที่กำหนด
วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

การเรียนการสอน

วันแรกของการเรียนการสอน วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วันที่ 22 มิถุนายน 2561

หมายดหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริการการศึกษา (จีอี) 02 -1601265 ต่อ 201
สามารถติดตามรายละเอียดของตารางเรียนได้ผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์ จีอี เว็บไซต์ : www.gen-ed.ssru.ac.th