หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:00:35

        วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา