หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:35

           วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)