หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561
ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:00:47

ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561 

บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมพร้อมต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินการอพยพหนีไฟ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินการอพยพหนีไฟ ในการฝึกซ้อม ได้จำลองสถานการณ์อพยพผู้คนกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร และสิ่งพึงปฏิบัติเมื่อมีผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่ภายในอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์ การปฏิบัติตนเพื่อเอาตัวรอดและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ณ อาคาร34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา