หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-05 16:31:30


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2561 >>คลิกเพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ) >>คลิกเข้าระบบ

**ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียด