หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-16 10:34:01

"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณทศพล เพ็งส้ม อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเมืองไทยภายใต้บริบทโลก” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th