หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 14:43:16

ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด)

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สามารถรับได้เฉพาะวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

2.หากไม่สามารถมารับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบที่ 2 หลังการสอบปลายภาค

3.หากนักศึกษามีข้อสอบถามสามารถสอบถามที่ One Stop Service ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา One Stop Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th