หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน จีอี ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน จีอี ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-16 10:50:20

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับคะแนนประเมินฯ ในภาพรวม 4.65 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th