หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:27:47

ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th