หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-04 11:39:52

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทว และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารโดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีสักการะพระสัมพุทธพรรณี พระสัมพุทธวัฒโนภาสและพระนิรันตรายในพระอุโบสถ จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระราชาคณะและพระสงฆ์ 10 รูป อันมีพระเทพวิสุทธิญาณ(ถวิล กนฺตสิริ ศรีใหม่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเป็นประธาน สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วอนุโมทนากรวดน้ำ เป็นเสร็จสิ้นพิธีการ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th