หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:18:20

จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ได้มีการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์วิทยบริการ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคาร 33 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไ่ม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th