หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทารับฟังนโยบายเชิงรุก เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
จีอีสวนสุนันทารับฟังนโยบายเชิงรุก เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-09 10:11:38

จีอีสวนสุนันทารับนโยบายเชิงรุก เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ พร้อมเสวนา หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th