หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน”
"GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-01-27 10:23:26

"GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน”  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 26 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรางคณา นิยมฤทธิ์ และ อ.ดร.บัญยง พูลทรัพย์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “อ้วนอย่างไรให้มีคุณค่า” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หัองเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th