หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน
จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-07 13:17:21

จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง " โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน" โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ(ฝ่ายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เป็นวิทยากรในการบรรยายในคร้้งนี้ ภาคเช้าการบรรยายเรื่อง " การสร้าง Mindset ในการทำงาน" "การเสริมบุคลิกภาพ GE Staff มืออาชีพ" และภาคบ่ายการบรรยายเรื่อง "การสื่อสารของผู้ช่วยสอนศักยภาพของผู้ช่วยสอนในเชิงบวก" ณ ห้องเรียน 29201 ชั้น 2 อาคาร 29 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th