หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:25:50

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM โดยกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (การบริหารจัดการหลักสูตร) เข้าพบผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th